lego architecture pas cherVendita lego costruzionicheap lego setslego architecture
     
...
"Pirov衮ka" Pirovac osnovana je 1945. godine kao poljoprivredna zadruga ?e ostala i do danas. Prve djelatnosti bile su vezane uz poljoprivredu: proizvodnja, otkupi, prodaja. Iz tih djelatnosti pojavila se potreba za otvaranjem prve poljo-apoteke.
..... Nakon toga otvaraju se prodavaonice industrijskom robom, gra嶩nskim materijalom, prehrane. 60-ih godina "Pirov衮ka" ?svoju djelatnost na turizam. 1969. godine razvija svoju proizvodnju maslinovog ulja u vlastitom pogonu. 70-ih osigurava tehni諥 preduvjete te se uklju赪e u pru? komunalnih usluga. Razvija se vlastiti vozni park te vr?luge doma楧 i inozemnog prijevoza. 90-ih pro?e svoje maloprodajne kapacitete. Pod svojom etiketom puni "pirova諯 maslinovo ulje" iz 襧a se razvija veleprodaja. Uz to postaje regionalni distributer nekoliko eminentnih hrvatskih tvrtki. 2004. godine otvara u vlastitoj re?benzinsku postaju "PINA". Kroz cijelu svoju povijest, "Pirov衮ka" kontinuirano bilje?st ?e rezultiralo vi?ukim pove桮jem imovine.
.....Od samog osnutka "Pirov衮ke", tvrtka sudjeluje u akcijama izgradnje kompletne infrastrukture u Pirovcu (voda, struja, asfaltiranje ulica) u izgradnji dru楮ih prostorija (po嬠 ambulante, kino - dvorane, ljekarne), u izgradnji pla?re宪u mjesta. Najzaslu骡 je za uvo宪e turizma, daruje zemlji?a izgradnju sindikalnih odmarali?te drugih gospodarskih subjekata u Pirovcu.
....Zbog svega navedenog "Pirov衮ka" je nositelj gospodarstva u Op橮i Pirovac, a zahvaljuju橠svojem rastu i stabilno嬠prihva楮a kao ozbiljan poslovni partner.